دانلود کتاب های مهندسی مکانیک

۱۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

Modern Diesel Technology - Diesel Engines

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۶:۱۴ ب.ظ

نام کتاب : Modern Diesel Technology - Diesel Engines

نویسنده : Sean Bennett 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 360

کیفیت : OCR

انتشارات : Delmar Cengage Learning

  • Hassan Rahnema

Reverse Engineering - Technology of Reinvention

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۱۹ ق.ظ

نام کتاب : Reverse Engineering: Technology of Reinvention

نویسنده : Wego Wang

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 342

کیفیت : OCR

انتشارات : CRC Press

  • Hassan Rahnema

Introduction to Heat Transfer

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۱۵ ق.ظ

نام کتاب : Introduction to Heat Transfer

نویسنده : Vedat S. Arpaci  و  Ahmet Selamet  و  Shu-Hsin Kao

ویرایش : 1

سال انتشار : 2000

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 614

کیفیت : OCR

انتشارات : Pearson

  • Hassan Rahnema

Centrifugal Pumps and Allied Machinery, 4th Edition

Hassan Rahnema | دوشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵ ب.ظ

نام کتاب : Centrifugal Pumps and Allied Machinery

نویسنده : H. H. Anderson

ویرایش : 4

سال انتشار : 1995

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 520

کیفیت : OCR

انتشارات : Elsevier Science

  • Hassan Rahnema

Tire and Vehicle Dynamics, 2nd edition

حسین رهنما | جمعه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷ ب.ظ

نام کتاب :Tire and Vehicle Dynamics

نویسنده : Hans B Pacejka

ویرایش : 2

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 622

کیفیت : OCR

انتشارات : SAE International

  • حسین رهنما

Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 5th Edition

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۴۱ ب.ظ

نام کتاب : Fundamentals of Engineering Thermodynamics

نویسنده : Michael J. Moran  و  Howard N. Shapiro

ویرایش : 5

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 845

کیفیت : OCR

انتشارات : John Wiley & Sons

  • Hassan Rahnema

Mechanical Engineer's Handbook

حسین رهنما | يكشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۴۹ ب.ظ

نام کتاب : Mechanical Engineer's Handbook

نویسنده : Dan B. Marghitu, J. David Irwin

ویرایش : 1

سال انتشار : 2001

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 876

کیفیت : OCR

انتشارات : Academic Press

  • حسین رهنما

Braking of Road Vehicles

حسین رهنما | جمعه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۶:۳۳ ب.ظ

نام کتاب : Braking of Road Vehicles

نویسنده : Andrew J. Day 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 488

کیفیت : OCR

انتشارات : Butterworth Heinemann

  • حسین رهنما

Mechanical Vibrations - Theory and Applications

Hassan Rahnema | چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۳۰ ق.ظ

نام کتاب : Mechanical Vibrations: Theory and Applications

نویسنده : S. Graham Kelly

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 898

کیفیت : OCR

انتشارات : Cengage Learning

  • Hassan Rahnema

Integrated Vehicle Dynamics and Control

Hassan Rahnema | سه شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰۷:۳۱ ق.ظ

نام کتاب : Integrated Vehicle Dynamics and Control

نویسنده : Wuwei Chen و Hansong Xiao و Qidong Wang و Linfeng Zhao و Maofei Zhu

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 400

کیفیت : OCR

انتشارات : Wiley

  • Hassan Rahnema